Zamówienia publiczne

 • Tryb udzielania zamówień publicznych
  Tryb udzielania zamówień publicznych
  Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Tryb udzielania zamówień publicznych. Elektronizacja systemu zamówień publicznych. Wykonawcy uprzednio od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a podobnie oświadczenia składane przez.


 • Roboty zamienne w zamówieniach
  Roboty zamienne w zamówieniach
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową o zlecenie publiczne. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji.


 • Nieprawidłowości w formułowaniu warunków
  Nieprawidłowości w formułowaniu warunków
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na rb w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej.


 • Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
  Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na wzgląd niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, poświęcony.


 • Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia
  Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania.


 • Umowy o zamówienie publiczne i nowe Prawo zamówień publicznych
  Umowy o zamówienie publiczne i nowe Prawo zamówień publicznych
  Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 0

  Umowy o zamówienie publiczne i nowe Prawo zamówień publicznych - główne przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy.


 • Czy wskazałem kontrolującemu wszystkie argumenty przemawiające
  Czy wskazałem kontrolującemu wszystkie argumenty przemawiające
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 1

  Czy wskazałem kontrolującemu wszystkie argumenty przemawiające za odstąpieniem od nałożenia korekty finansowej lub jej obniżeniem?. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy rozdział a, święty komunikacji zamawiającego z.


 • Nieprawidłowości w formułowaniu warunków
  Nieprawidłowości w formułowaniu warunków
  Dodany: 2020-02-11 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 1

  Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na rb w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych. Ustawa dodała nowy.


 • Monitorowanie wykonania ochrony danych oraz współpraca z organem
  Monitorowanie wykonania ochrony danych oraz współpraca z organem
  Dodany: 2020-01-29 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 1

  Monitorowanie wykonania ochrony danych oraz współpraca z organem nadzorczym. Dokumentowanie aktywności inspektora ochrony danych. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych czy podmiot przetwarzający, jednak równocześnie obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę,.


 • Zamówienia publiczne krok po
  Zamówienia publiczne krok po
  Dodany: 2019-12-04 | Kategoria: Zamówienia publiczne | Komentarze: 2

  Zamówienia publiczne krok po kroku. Funkcjonalności i w jaki sposób wykonawca ma z nich korzystać. Wykonawcy przedtem od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały.


Top