RODO

 • Podstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego
  Podstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Podstawy prawne funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Polsce i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób bezpośredni wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne.


 • Przetwarzanie danych osobowych Straży Granicznej komentarz
  Przetwarzanie danych osobowych Straży Granicznej komentarz
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1

  Przetwarzanie danych osobowych Straży Granicznej komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości.


 • RODO 2020 Odpowiedzialność pracodawcy administratora
  RODO 2020 Odpowiedzialność pracodawcy administratora
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1

  RODO 2020 Odpowiedzialność pracodawcy administratora za naruszenie kodeksów dotyczących ochrony danych osobowych w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od ponad roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy także przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi.


 • Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego gdynia stanowi
  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego gdynia stanowi
  Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego gdynia stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa. Celem.


 • monitoring w zamian a rodo Zdobycie umiejętności przeciwdziałania
  monitoring w zamian a rodo Zdobycie umiejętności przeciwdziałania
  Dodany: 2020-01-14 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  monitoring w zamian a rodo. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych jakie zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników dodatkowo dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt dodatkowo wszyscy.


Top