Rachunkowość i Sprawozdawczość

  • sprawozdawczość finansowa financial reporting i przekazanie
    sprawozdawczość finansowa financial reporting i przekazanie
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 2

    sprawozdawczość finansowa financial reporting i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania.


Top