Prawo

 • Upadłość i wpływ nowelizacji na skład
  Upadłość i wpływ nowelizacji na skład
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i wpływ nowelizacji na skład masy upadłości umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu.


 • Nowe prawo budowlane propozycja wprowadzenia obowiązku
  Nowe prawo budowlane propozycja wprowadzenia obowiązku
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia.


 • W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów
  W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  W jaki sposób zabezpieczyć wykonanie zawartych umów najmu skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem dodatkowo wszystkich, którzy pragneliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem czyli stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji.


 • Nowelizacja KSH Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego
  Nowelizacja KSH Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 6 miesięcy,.


 • Prawo restrukturyzacyjne pozostawienie
  Prawo restrukturyzacyjne pozostawienie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - pozostawienie ułożenie ciała masą upadłości określonej kwoty potrzebnej na zaspokojenie potrzeb upadłego; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24.


 • Prawo rodzinne last minute i pokrewieństwo
  Prawo rodzinne last minute i pokrewieństwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne last minute i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również powiązanych z nimi regulacji KPC to wnikliwy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo.


 • art 26 ust 1 ustawy o ochronie
  art 26 ust 1 ustawy o ochronie
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  art 26 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Odpowiedzialność wytwórcy transportującego
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Odpowiedzialność wytwórcy transportującego
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Odpowiedzialność wytwórcy transportującego odpady obowiązki odbiorcy Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji.


 • Gmina i Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych
  Gmina i Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gmina i Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami rady i posiedzeniami komisji informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym.


 • Strona www jest przeznaczony szczególnie dla prawników
  Strona www jest przeznaczony szczególnie dla prawników
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Strona www jest przeznaczony szczególnie dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy również aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z obszaru prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy.


Top