Podatki

 • Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł
  Likwidacja rachunku dochodów własnych Artykuł
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Likwidacja rachunku dochodów własnych. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, zahartowany specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych.


 • W podatkach jaki podatek dochodowy na ryczałcie i przekazanie
  W podatkach jaki podatek dochodowy na ryczałcie i przekazanie
  Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  W podatkach jaki podatek dochodowy na ryczałcie i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych.


 • Upewnij się czym jest zwrot podatku
  Upewnij się czym jest zwrot podatku
  Dodany: 2020-06-01 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Upewnij się czym jest zwrot podatku vat - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej znajomości w obszarze procedury odzyskiwania podatku Vat naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny nacisk zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje złączone z odzyskiwaniem.


 • Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek
  Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek
  Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  Tarcza antykryzysowa i czy zaliczka na podatek dochodowy jest zwracana na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną poprzez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych także niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czyli stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek na podatki,.


 • Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie
  Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie
  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wybitnie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie się łatwiejsza, a przede wszystkim uda się zaoszczędzić.


 • Łączenie się spółek Opiniowanie i zatwierdzanie
  Łączenie się spółek Opiniowanie i zatwierdzanie
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 3

  Łączenie się spółek. Opiniowanie i zatwierdzanie budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów.


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych usługi
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych usługi
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych usługi opiekuńcze dożywianie ośrodki wsparcia zespół interdyscyplinarny rodziny zastępcze asystenci rodzin w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, także początkujących jakim sposobem i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną indywidualne zadania realizowane.


 • Schematy podatkowe MDR 2020 jak należy rozumieć schemat
  Schematy podatkowe MDR 2020 jak należy rozumieć schemat
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1

  Schematy podatkowe MDR 2020 jak należy rozumieć schemat podatkowy na rzecz do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników to znaczy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są tak jak jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie.


 • VAT 2020 przykłady czynności
  VAT 2020 przykłady czynności
  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0

  VAT 2020 przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej aktywność o charakterze publicznoprawnym wyrażenie omowne wprowadzonych również projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach także orzecznictwie sądów administracyjnych.


 • Rozliczanie kosztów pośrednich według
  Rozliczanie kosztów pośrednich według
  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2

  Rozliczanie kosztów pośrednich według reguły normalnej zdolności produkcyjnej. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza porcja mieści powierzchnia rachunku kosztów, a.


Top