Ryzyko związane z bankowością elektroniczną

Informacje

Dodany: 2020-01-03
Kategoria: Inne

Ryzyko związane z bankowością elektroniczną

Ryzyko związane z bankowością elektroniczną. Umowy prawnoautorskie . Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie planów IT, szczególne normy ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a również różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest z jednej strony zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie normy kształtowania kontraktów licencyjnych także innych umów dotyczących praw autorskich, osobliwy przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej analiza obecnie funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Szkolenie ma charakter warsztatowy zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w toku wzorców IT. W końcowej części artykułu podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie. Artykuły przeznaczone są zwłaszcza dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu również realizacji projektów i przedsięwzięć związanych z korzystaniem innymi słowy udostępnianiem oprogramowania innymi słowy systemów IT, w tym: dyrektorów działów IT, menedżerów odpowiedzialnych za ustalenia i wykonanie kontraktów licencyjnych albo innego rodzaju umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej, osób biorących współpraca w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych, koordynatorów nadzorujących realizację planów IT związanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania, pośredników w dystrybucji oprogramowania ustawa o imprezach turystycznych 2020 komputerowego, prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. Popularne modele licencyjne: named user, concurrent floating user, site server CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP). Co w IT jest chronione prawem autorskim? Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego Prawo autorskie a współpraca w projektach IT współtwórczość twórczość zależna Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych Twórczość pracownicza Umowy prawnoautorskie Między przeniesieniem praw a licencją różnice konstrukcyjne Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach kiedy możliwe kiedy wskazane Umowy licencyjne Licencje wyłączne i niewyłączne Sublicencje Ograniczenia terytorialne Okres obowiązywania licencji Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie Wynagrodzenie w umowach autorskich Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych SaaS i bezlicencyjny model wykorzystywania z oprogramowania kiedy i jakim sposobem możliwy? Amortyzacja wydatków na nabycie upoważnień autorskich kwestia WNiP Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software) Ideologia dlaczego wolne, dlaczego otwarte? Wolne oprogramowanie a open source czyli to na pewno to samo? Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i noncopyleft (BSD, Apache) Licencje open content Obrót używanym oprogramowaniem wyznaczenie licencji i wyczerpanie praw autorskich Studium przypadku – praca wspólna

Top