Inne

 • Umowa jak sprawdzić umowę
  Umowa jak sprawdzić umowę
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - jak sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, ale też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a podobnie dla deweloperów.


 • Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o wykroczenie
  Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o wykroczenie
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo powództwo wzajemne w sprawach o wykroczenie prawa do znaku towarowego czyli wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.


 • czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych szczególnie
  czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych szczególnie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych szczególnie archiwalnych akt osobowych jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa.


 • Pracownik w koronawirus jak kształtuje się opcja legalizacji
  Pracownik w koronawirus jak kształtuje się opcja legalizacji
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jak kształtuje się opcja legalizacji pobytu cudzoziemców? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest przedtem ongi.


 • wieloletnia prognoza finansowa
  wieloletnia prognoza finansowa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa wzór. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na.


 • Zasady rozliczania przez ZUS nienależnie pobranych
  Zasady rozliczania przez ZUS nienależnie pobranych
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zasady rozliczania przez ZUS nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący.


 • Wyłączenia spod egzekucji na podstawie
  Wyłączenia spod egzekucji na podstawie
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Wyłączenia spod egzekucji na podstawie kodeksów KPC. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar uprawnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje.


 • wieloletnia prognoza finansowa pdf to Przykład nowoczesnego
  wieloletnia prognoza finansowa pdf to Przykład nowoczesnego
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa pdf to Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób.


 • Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek
  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus jakie dokumenty i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakże i za zatrudnionych pracowników. Jakie.


Top