Akcyza

  • Regulamin sprawami kadrowymi W artykule całościowo wyjaśniono
    Regulamin sprawami kadrowymi W artykule całościowo wyjaśniono
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 0

    Regulamin sprawami kadrowymi. W artykule całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna reguły naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji procent także możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor strony www wskazuje zarówno okoliczności,.


Top